Kontakty

Tel: +421 940 335 442
Mail: patranuskk@gmail.com 

Patranus s.r.o.
Sídlo: Blatnická 4219/4, 628 00 Brno
IČO: 10856480
DIČ: CZ10856480

Zapísaná v obchodnom registri a vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C